تماس با دبیرخانه چهارمین همایش
آدرس: زنجان، کیلومتر 5 جاده قدیم میانه، دانشگاه زنجان، گروه زمین شناسی، طبقه دوم. دبیرخانه چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
 
دبیر علمی: دکتر افشین زهدی    09128182924 ,02433054563                دبیر اجرایی: دکتر جواد ربانی       09155024101 ,02433054497

  1. اطلاعیه‌ها
۱۳۹۷/۰۲/۲۵